WHAT IF LAB - SUSTAINABLE SOCIETY

 

'Hoe zorg je ervoor dat iedereen zich uitgenodigd en ondersteund voelt om vanuit haar eigen expertise deel te nemen?'

IMG_1583
'Participeren kan je leren?'
Participatory Design (PD) is hot. Bottom-up initiatieven schieten als paddestoelen uit de grond, burgers/toekomstige gebruikers laten hun invloed gelden en willen meedenken aan oplossingen die vroeger voor hen bedacht werden. Een participatief proces op maat is daarbij onontkoombaar. Maar hoe zorg je ervoor dat eenieder (zowel de architect als de planner als de burger) zich uitgenodigd voelt om vanuit haar eigen expertise deel te nemen?

Binnen een internationale samenwerking, ontstaan vanuit een What If Lab van de Dutch Design Foundation, werken we aan het ongoing project XbyX. We ontwerpen een tastbaar framework dat facilitatoren binnen ruimtelijke ordening en architectuurprojecten helpt bij het opzetten, uitvoeren en evalueren van een participatieproces. Studio pppooolll architects en ASFI testen het (tastbare) framework in vergelijkbare projecten, maar verschillende contexten.

Notational-system-print
'De inwoners van Kampung Kunir hebben voorgesteld om de workshop zelf te faciliteren bij andere Kampungs. Het ultieme participatiedoel.'
De impact is tweeledig. Allereerst worden stedenbouwkundige plannen succesvoller, omdat de waarden van de bewoners zijn opgenomen. Dit geeft meer kans tot medewerking aan verandering. Ten tweede leiden we een nieuwe generatie architecten op, die verder denken dan alleen vorm en dimenties. Architecten die ontwerpen met oog voor zaken als bestaande sociale structuren, gemeenschapsgeschiedenis en duurzaamheid.

Bewoners van kampung Kunir, 1 van de 400 sloppenwijken die Jakarta rijk is, en architecten werkten in een Participatory Design sessie samen. De ontworpen huizen zijn het resultaat van de mix van expertises. Het zijn realistische plattegronden
(= expertise architect) waarin de woonwensen van de bewoner (= expertise bewoner) duidelijk terug zijn te zien.

Samen met Studio pppooolll Architects en ASFI hebben we de sessies opgezet, begeleid en geëvalueerd om een eerste versie vam het framework te kunnen creëeren.

"Het What If Lab verbond dit keer internationaal op ontwerp expertise. Zo konden we bouwen op elkaars kennis en skills". 
IMG_1634
IMG_1385
IMG_1383
IMG_1309
IMG_1289
XbyX-participants

CREDITS

INIATIEFNEMERS
DUTCH DESIGN FOUNDATION
WHAT IF LAB

CONCEPT 
JOES + MANON
STUDIO PPPOOOLLL


UITVOER
STUDIO PPPOOOLLL ARCHITECTS
JOES + MANON 
ARCHITECTURE SANS FRONTIERES INDONESIA  (ASFI)

FOTOGRAFIE
JOES + MANON


SPECIAL THANKS TO
KAMPUNG KUNIR
MITA
KAMIL
NELZA
HIVOS (DIDIER)


Bekijk ook onze andere projecten

Of gewoon altijd Joes + Manon up to date blijven? 
Volg ons op Instagram / Facebook LinkedIn