ONTWERPLAB 'EEN THUIS VOOR JONGEREN'

 

'Mijn dak, mijn regels'

IMG_4162
'In 30 verschillende huizen gewoond, maar nergens thuis'
Betaalbare jongerenhuisvesting ligt niet voor het oprapen. Ook niet voor de duizenden jongeren in Nederland die door (vaak) een multiproblematiek dak-/thuisloos worden op te jonge leeftijd. Wij zijn op dit moment als social designers betrokken bij het Ontwerplab ‘Home for Youth’ in Eindhoven, een samenwerking tussen de TU/e, SZN en Neos. Door middel van ontwerpend onderzoek er op zoek gegaan naar creatieve en betaalbare woonoplossingen voor deze doelgroep.

Belangrijk kenmerk van dit OntwerpLab is dat jongeren die te maken hebben (gehad) met de problematiek actief worden betrokken bij het onderzoek. Wij zijn tot dusver verantwoordelijk geweest voor het ontwerpen en faciliteren van het gesprek/uitwisseling van perspectieven/ophalen van informatie tussen architectuur studenten en ex-dak /thuisloze jongeren. Hoe kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat er naar de jongeren geluisterd wordt, maar dat ontwerpen niet op één verhaal worden gebaseerd?

In de komende vier jaar werken we met het Ontweplab toe naar de volgende doelen: het inzetten van ervaringen van kwetsbare jongeren, maatschappelijke agendering en openheid over het thema, een betere integrale en participatieve aanpak, en lokale kennisontwikkeling en samenwerking.We bouwen aan een lokaal lerend netwerk, om daarmee het thema los te trekken van papier en professionals te stimuleren actie te ondernemen in de praktijk.
'Denk hierbij aan het ontwerpen en faciliteren van vruchtbare kennissessies, buurtonderzoek, het betrekken van de doelgroep en het invulling geven aan het lerend netwerk.'
In het Ontwerplab worden periodes van ontwerpend onderzoek, ontwikkeling en verdieping met elkaar afgewisseld. Tegelijkertijd wordt er gebouwd een netwerk van experts, ervaringsdeskundigen, jongeren, ontwerpers, architecten, corporaties en gemeenten. Op dit moment ligt er een subsidievoorstel voor een vierjarig traject rondom het Ontwerplab.

In de subsidieaanvraag worden wij als social designers breder ingezet; als samenwerkingspartners die bijdragen aan het ondersteunen van participatieprocessen binnen het Ontwerplab. Denk hierbij aan het ontwerpen en faciliteren van vruchtbare kennissessies, buurtonderzoek, het betrekken van de doelgroep en het invulling geven aan het lerend netwerk.

CREDITS

INITIATIEF
NEOS EINDHOVEN
STICHTING ZWERFJONGEREN NEDERLAND
TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN

ONTWERP SESSIES
JOES + MANON

FOTOGRAFIE
JOES + MANON

FACILITATIE SESSIES
JOES + MANON

 

SPECIAL THANKS TO
DE JONGEREN VANUIT NEOS
DE BOUWKUNDE STUDENTEN VAN DE TU/E

Of gewoon altijd Joes + Manon up to date blijven? 
Volg ons op Instagram / Facebook LinkedIn