Met de huidige woningnood en een toenemend aantal dak- en thuisloze mensen is het belangrijk om buiten de gebaande paden te denken om nieuwe woonmogelijkheden te ontdekken. Hoe maken we Nederland huishonger vrij?

Wij zien kansen in hypertijdelijk wonen op braakliggend terrein. Onze Huishongerpakketten™ belichamen 5 toekomstscenario's gericht op economisch dakloze jongeren. Scenario's die laten zien wat we kunnen willen.

Bij onze pakketten voegen alle betrokken - van jongere tot gebiedsontwikkelaar tot festivalbouwer tot gemeenteambtenaar - handelingsperspectieven toe! Want: hoe maken we deze hypertijdelijke pakketten rendabel? En hoe kunnen we het goed laten aansluiten bij de wensen van de omwonenden?

Denk jij ook mee? Laat je handelingsperspectieven op huishonger.joesmanon.nl.