Joes + Manon ontwerpt voor (of juist tegen?) het voluntourism vraagstuk

Bewaarboek

Een ontwerpproject om internationale vrijwilligers voor te bereiden op en te begeleiden tijdens en na hun vrijwilligers ervaring. 

Waarom 
Westerse vrijwilligers doen met de allerbeste bedoelingen vrijwilligerswerk in ontwikkelings landen. Maar goede intenties blijken in de praktijk niet gelijk te staan aan positieve impact - denk hierbij aan het innemen van broodnodige banen of het verstoren van de lokale economie. Joes + Manon zag de kans om met ontwerp de voordelen van internationale vrijwilligers projecten te vergroten en de valkuilen te bevragen. 

Wat
Het Bewaarboek is een service dat door vrijwilligerswerk organisaties kan worden aangeboden aan vrijwilligers. Het is een dagboek met voorgedrukte vragen, variërend van het vangen van een leuke herinnering tot meer ethische vraagstukken.

De vrijwilliger wordt via een app herinnerd om elke dag een vraag te beantwoorden. De vrijwilliger kan op die manier ook foto's aan het Bewaarboek toevoegen, welke bij thuiskomst worden afgedrukt en opgestuurd. 

Door het gebruik van het Bewaarboek wordt er automatisch een database van ervaringen van vrijwilligers aangelegd. Hierdoor kunnen vrijwilligers van elkaars fouten (en hoogtepunten) leren, maar kan de organisatie ook haar werk verbeteren.
 

 

Hoe
Joes + Manon ontwerpt met positieve, maar kritische blik. Wat is de ideale situatie? En wat is de reëele impact van ontwerp?

Ontwerprichtingen zijn geëxploreerd en steeds meer afgebakend door in de context te werken en gebruikers en experts een prominente, actieve plek binnen het ontwerpproces te geven. Joes + Manon ging iteratief te werk om tot een gewenste en passende oplossing te komen. 

Waar 
Eindhoven, Nederland
Tintinto, Gambia

Partner
TU/e
Stichting Bonfari